ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

AfterBurn یک افزونه حجمی عالی برای Autodesk 3ds Max می باشد. در این آموزش، ما به شما نحوه استفاده از AfterBurn، همراه با Particle Flow را برای ایجاد یک صحنه واقعی از ابر واقع گرایانه را نشان می دهیم.
این آموزش را با انجام برخی از ترکیب ها در Adobe After Effects برای بهتر شدن نتیجه، به پایان می رسانیم.

1.ایجاد ساختار سیمی (Wire Structure)

مرحله 1 : اول از همه به قسمت Create> Particles> Particle Flow Source بروید.

مرحله 2 : سپس یک آیکون PF Source را به نمایشگر پرسپکتیو بیندازید.
ایجاد آیکون PF Source در نمایشگر

مرحله 3 : روی پنل Modify کلیک کنید و سپس روی زبانه Particle View کلیک کنید.
همچنین می توانید کلید 6 روی صفحه کلید را فشار دهید. روش های دسترسی به Particle Flow

این، پنجره Particle View را باز می کند.
باز کردن پنجره Particle View

مرحله 4 : اپراتورهای سرعت، چرخش و شکل (Speed, Rotation and Shape) را انتخاب کنید و سپس آنها را حذف کنید،
زیرا این اپراتورها برای ایجاد ابرهای استاتیک لازم نیستند. با این حال اگر بخواهید ابرها را حرکت دهید، بعدا می توانید از این پارامترها استفاده کنید. حذف چند اپراتور

مرحله 5 : اپراتور Birth را انتخاب کنید و مقدار Emit Stop را به 0 و Amount
را به 10 تنظیم کنید. تنظیم پارامتر Birth

مرحله 6 : آیکون PF Source در نمایشگر را انتخاب کنید و مقدار Viewport٪
را به 100 تغییر دهید. 100% ذرات در نمایشگر

مرحله 7 : نوع آیکون را Box قرار دهید و مقادیر Length (طول)، Width
(عرض) و ارتفاع (Height) را به ترتیب 50، 80 و 10 قرار دهید. این مقادیر
ممکن است با توجه به مورد شما تغییر کنند.
ایجاد پارامترهای آیکون PF Source

2.اعمال جلوه های AfterBurn

مرحله 1

به Rendering > Environment بروید، یا 8 کلید در صفحه کلید را فشار دهید.

باز کردن پنجره Environment

مرحله 2

این پنجره Environment and Effects را باز می کند.
در داخل پانل Atmosphere، بر روی زبانه Add کلیک کنید. این پنجره، زیر پنجره
Add Atmospheric Effect  را باز می کند. AfterBurn را انتخاب کنید و روی OK
کلیک کنید.

اعمال جلوه AfterBurn

مرحله 3

خواهید دید که AfterBurn و FusionWorks Renderer به این لیست
اضافه شده اند.

اعمال FusionWorks Renderer

مرحله 4

یک نور استاندارد Target Spot به صحنه اضافه کنید.
ما این کار را برای روشن کردن AfterBurnparticles انجام داده ایم.
همیشه می توانیم تنظیمات خود را در مرحله بعد تغییر دهیم.

اعمال Target Spot Light

مرحله 5

گزینه Shadow را فعال کنید و AB Shadow Map را انتخاب کنید. کمی
مقدار Multiplier را افزایش دهید و یک رنگ آبی کمرنگ را برای رنگ نور
انتخاب کنید.

تغییر پارامترهای نور (Light)

مرحله 6

روی صفحه کلید، 8  را فشار دهید تا پنجره Environment and Effects
باز شود. جلوه AfterBurn را که AfterBurn Manager زیر را باز می کند،
انتخاب کنید.

بازکردن AfterBurn Manager

مرحله 7

ابتدا بر روی آیکون Pick Particles / Daemons کلیک کنید، سپس آیکون PF Source در نمایشگر را انتخاب کنید. این Source PF را به لیست اضافه می کند.
روی نماد Show in Viewport کلیک کنید تا شکل واقعی AfterBurnparticles را در نمایشگر ببینید.

انتخاب آیکون PF Source در لیست

مرحله 8

روی آیکون Pick Lights کلیک کنید و کلید H را برای باز کردن پنجره انتخاب Object فشار دهید. نور نقطه ای (spot light) را انتخاب کنید
و سپس روی دکمه Pick کلیک کنید. شما خواهید دید که نور نقطه ای (spot light) به صحنه اضافه می شود.

انتخاب Light Source در لیست

مرحله 9

اکنون صحنه را رندر کنید. در این مرحله آن هنوز خیلی واقعی به نظر نمی آید.
باید تعدادی از پارامترها و مقادیر آنها را تغییر دهیم تا ظاهر بهتری پیدا کند.

رندر کردن صحنه

مرحله 10

اول از همه، به پارامتر Particle Shape بروید و Radius Sphere را به 25 و Squash را به 1.5 تغییر دهید. درصد Variation را به 50 تنظیم کنید.

تغییر مقدار شعاع ذرات AfterBurn

مرحله 11

به پارامتر Rendering بروید، Falloff را به 1.5 تغییر دهید و گزینه Self Shadows را فعال کنید.
این باعث می شود که ابر بتواند سایه خودش را تولید و دریافت کند.

تغییر مقدار Falloff

مرحله 12

صحنه را رندر کنید و ببینید چه شکلی می شود. اکنون می توانیم تشکیل ابر را به روشنی ببینیم.
اما هنوز باید چند چیز دیگر را تغییر دهم تا آن واقعی به نظر برسد.

رندر کردن صحنه

مرحله 13

به پارامتر Shading بروید و Color Ambient Color را به رنگ آبی کمرنگ تغییر دهید.
پس از رندر کردن صحنه، به وضوح تفاوت در قسمت سایه محیطی را خواهید دید.

تغییر color Ambient

مرحله 14

به پارامتر Noise Animation بروید و اندازه Noise را به 25 تغییر دهید.
Type را به صورت Smoke تنظیم کنید و فراموش نکنید که گزینه Cubic را فعال کنید.

تغییر Noise Size

مرحله 15

دوباره صحنه را رندر کنید. اکنون ابرها بهتر به نظر می رسند.

رندر کردن صحنه

مرحله 16

شما می توانید Density (تراکم) را به 5 افزایش دهید و نتیجه را بررسی کنید.

افزایش Density

مرحله 17

یکبار دیگر Particle View را با فشار دادن 6 باز کنید. و این بار Amount را به 5 کاهش دهید. مقدار کوچکتر ذرات باعث ایجاد یک یا دو پف بزرگ در ابر می شود.

کاهش تعداد Birth Particles

مرحله 18

مقدار Shadow Falloff را به 1.5 تغییر دهید تا سایه کمی نرم تر شود.
همچنین Opacityamount به 0.7 یا 0.8 کاهش دهید تا تاریکی سایه را کاهش دهد.

تغییر مقادیر Falloff و Opacity

مرحله 19

اکنون صحنه را رندر کرده و ببینید که چطور به نظر می رسد. شما می توانید از هر زاویه آن را بررسی کنید. خیلی خوب به نظر می رسد.

رندر کردن صحنه

مرحله 20

سعی کنید یک یا چند پارامتر و مقادیر آنها را تغییر دهید و نتایج مختلف آنها را ببینید. مقدار Noise را به 15 کاهش دهید و سپس صحنه را رندر
کنید تا ببینید که چه شکلی می شود.

مرحله 21

برای اضافه کردن تغییرات بیشتر، مقدار Hi Threshold را به به 0.7 و مقدار Threshold Low  را تا 0.2 کاهش دهید.
این باعث ایجاد لبه های فراکتال و آشفته در ابر می شود.

تغییر مقادیر Threshold

مرحله 22

این بار مقدار Noise را به 20 افزایش دهید و گزینه Cubic را انتخاب کنید. گزینه Cubic لبه های بسیار نرم و صافی را به ابر اضافه می کند.

کاهش اندازه Noise

مرحله 23

هنگامی که تنظیمات انجام شدند، به پارامتر Smoke بروید و مقدار Levels را به 15 افزایش دهید.
اکنون صحنه را رندر کنید. پف های بیشتری را خواهید دید.

افزایش مقدار Levels

مرحله 24

به Rendering> Render Setup بروید. این، پنجره Render Setup (تنظیمات رندر) را باز می کند.
در اینجا به زبانه Render بروید و Catmull-Rom را به عنوان Filter انتخاب کنید.

تغییر فیلتر رندر به Catmull-Rom

مرحله 25

حالا صحنه را دوباره رندر کنید. فیلتر Catmull-Rom فریم رندر را تیز تر می کند.

رندر کردن صحنه

مرحله 26

مقدار طول (Length) و عرض (Width) کادر PF Source را افزایش دهید.
این کار، پف های ابر را در یک منطقه وسیع تر پراکنده می کند.

مرحله 27

به Rendering > Environment بروید و رنگ پس زمینه (Background) را سیاه قرار دهید.

پس زمینه سیاه

مرحله 28

صحنه را رندر کنید. ابرها واقعا خوب به نظر می رسند. وقت آن رسیده است تا در Adobe After Effects چندین ترکیب انجام دهیم.
بعضی از اثرات را اضافه کنیم تا نتیجه نهایی بسیار بهتر شود.

رندر کردن فریم نهایی

3.ترکیب در Adobe After Effects

مرحله 1

After Effects را باز کنید، فیلم ابر را وارد (import) کنید و آن را بر روی
timeline (جدول زمانی) قرار دهید.

باز کردن After Effects

مرحله 2

Control-Y را فشار دهید تا یک Solid Layer جدید ایجاد کنید. رنگ لایه solid باید سفید باشد. این لایه solid سفید را پشت لایه ابر قرار دهید.

ایجاد لایه Solid

مرحله 3

ابزار ماسک Ellipse را بگیرید و در همان حال Shift-Alt را فشار دهید، یک منطقه دایره ای را در لایه solid سفید بپوشانید. این، مانند خورشید عمل خواهد کرد.
همچنین کمی محو کردن (feathering) به آن اضافه کنید.

پوشاندن لایه solid

محو کردن ماسک (پوشش)

مرحله 4

با انتخاب لایه solid سفید، به Effects> Sapphire Lighting> S_Rays بروید.
از تنظیمات مشابه، همانطور که در تصویر نشان داده شده است،
استفاده کنید. شما می توانید با این مقادیر بازی کنید و نتایج مختلف آن را ببینید.

اضافه کردن پرتو

مرحله 5

یک لایه solid دیگر ایجاد کنید و رنگ آن را به رنگ آبی سلطنتی درست کنید، درست مثل آسمان. این لایه را زیر تمام لایه ها قرار دهید.

ایجاد پس زمینه آبی سلطنتی

مرحله 6

با انتخاب لایه ابر، Control-D را فشار دهید تا یک لایه تکراری (کپی)
از آن ایجاد کنید. لایه کپی شده بالایی را انتخاب کنید و جلوه Brightness & Contrast (روشنایی و کنتراست) را اعمال کنید.
از مقادیر نشان داده شده در تصویر استفاده کنید.

تنظیم Brightness & Contrast

مرحله 7

ابزار Pen را انتخاب کنید و یک ماسک در اطراف لایه ابر ایجاد کنید،
همانطور که در اینجا نشان داده شده است.

ایجاد یک ماسک در اطراف ابر

مرحله 8

با انتخاب لایه بالایی solid سفید، به Effects> Sapphire Lighting> S_LensFlare بروید. تنظیمات نشان داده شده در تصویر، جلوه زیبای lens flare (زبانه کشیدن نور) را به شما می دهد.

مرحله 9

در نهایت، یک جلوه Tint (ته رنگ) به لایه بالایی ابر اضافه کنید تا کمی آن را از حالت اشباع شده در بیاورد.

اضافه کردن جلوه Tint

این ابری است که با دنبال کردن مراحل گفته شده ایجاد کردم. شما می توانید با تنظیمات، پارامترها و مقادیر آنها بازی کنید تا نتایج مختلفی را به دست آورید.
امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. نتایج و دیدگاه هایتان را به اشتراک بگذارید.

صحنه نهایی

یک صحنه ترکیبی
نگاهی متفاوت به عنصر زنده.

نتیجه
در این آموزش، به شما نشان دادیم که چگونه یک صحنه ابر واقع گرایانه را در تری دی مکس با استفاده از AfterBurn  و Particle Flow، ایجاد کنید.
AfterBurn یک پلاگین (افزونه) حجمی عالی برای 3ds Max می باشد.
شما باید آن را امتحان کنید. امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.