• 3dmax sakhtan abr - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

AfterBurn یک افزونه حجمی عالی برای Autodesk 3ds Max می باشد. در این آموزش، ما به شما نحوه استفاده از AfterBurn، همراه با Particle Flow را برای ایجاد یک صحنه واقعی از ابر واقع گرایانه را نشان می دهیم.
این آموزش را با انجام برخی از ترکیب ها در Adobe After Effects برای بهتر شدن نتیجه، به پایان می رسانیم.

1.ایجاد ساختار سیمی (Wire Structure)

مرحله 1 : اول از همه به قسمت Create> Particles> Particle Flow Source بروید.

3dmax sakhtan abr1 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 2 : سپس یک آیکون PF Source را به نمایشگر پرسپکتیو بیندازید.
ایجاد آیکون PF Source در نمایشگر

3dmax sakhtan abr2 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 3 : روی پنل Modify کلیک کنید و سپس روی زبانه Particle View کلیک کنید.
همچنین می توانید کلید 6 روی صفحه کلید را فشار دهید. روش های دسترسی به Particle Flow

3dmax sakhtan abr3 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

این، پنجره Particle View را باز می کند.
باز کردن پنجره Particle View

3dmax sakhtan abr4 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 4 : اپراتورهای سرعت، چرخش و شکل (Speed, Rotation and Shape) را انتخاب کنید و سپس آنها را حذف کنید،
زیرا این اپراتورها برای ایجاد ابرهای استاتیک لازم نیستند. با این حال اگر بخواهید ابرها را حرکت دهید، بعدا می توانید از این پارامترها استفاده کنید. حذف چند اپراتور

3dmax sakhtan abr5 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 5 : اپراتور Birth را انتخاب کنید و مقدار Emit Stop را به 0 و Amount
را به 10 تنظیم کنید. تنظیم پارامتر Birth

3dmax sakhtan abr6 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 6 : آیکون PF Source در نمایشگر را انتخاب کنید و مقدار Viewport٪
را به 100 تغییر دهید. 100% ذرات در نمایشگر

3dmax sakhtan abr7 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 7 : نوع آیکون را Box قرار دهید و مقادیر Length (طول)، Width
(عرض) و ارتفاع (Height) را به ترتیب 50، 80 و 10 قرار دهید. این مقادیر
ممکن است با توجه به مورد شما تغییر کنند.
ایجاد پارامترهای آیکون PF Source

3dmax sakhtan abr8 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

2.اعمال جلوه های AfterBurn

مرحله 1

به Rendering > Environment بروید، یا 8 کلید در صفحه کلید را فشار دهید.

باز کردن پنجره Environment

3dmax sakhtan abr9 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 2

این پنجره Environment and Effects را باز می کند.
در داخل پانل Atmosphere، بر روی زبانه Add کلیک کنید. این پنجره، زیر پنجره
Add Atmospheric Effect  را باز می کند. AfterBurn را انتخاب کنید و روی OK
کلیک کنید.

اعمال جلوه AfterBurn

3dmax sakhtan abr10 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 3

خواهید دید که AfterBurn و FusionWorks Renderer به این لیست
اضافه شده اند.

اعمال FusionWorks Renderer

3dmax sakhtan abr11 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 4

یک نور استاندارد Target Spot به صحنه اضافه کنید.
ما این کار را برای روشن کردن AfterBurnparticles انجام داده ایم.
همیشه می توانیم تنظیمات خود را در مرحله بعد تغییر دهیم.

اعمال Target Spot Light

3dmax sakhtan abr12 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 5

گزینه Shadow را فعال کنید و AB Shadow Map را انتخاب کنید. کمی
مقدار Multiplier را افزایش دهید و یک رنگ آبی کمرنگ را برای رنگ نور
انتخاب کنید.

تغییر پارامترهای نور (Light)

3dmax sakhtan abr13 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 6

روی صفحه کلید، 8  را فشار دهید تا پنجره Environment and Effects
باز شود. جلوه AfterBurn را که AfterBurn Manager زیر را باز می کند،
انتخاب کنید.

بازکردن AfterBurn Manager

3dmax sakhtan abr14 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 7

ابتدا بر روی آیکون Pick Particles / Daemons کلیک کنید، سپس آیکون PF Source در نمایشگر را انتخاب کنید. این Source PF را به لیست اضافه می کند.
روی نماد Show in Viewport کلیک کنید تا شکل واقعی AfterBurnparticles را در نمایشگر ببینید.

انتخاب آیکون PF Source در لیست

3dmax sakhtan abr15 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 8

روی آیکون Pick Lights کلیک کنید و کلید H را برای باز کردن پنجره انتخاب Object فشار دهید. نور نقطه ای (spot light) را انتخاب کنید
و سپس روی دکمه Pick کلیک کنید. شما خواهید دید که نور نقطه ای (spot light) به صحنه اضافه می شود.

انتخاب Light Source در لیست

3dmax sakhtan abr16 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 9

اکنون صحنه را رندر کنید. در این مرحله آن هنوز خیلی واقعی به نظر نمی آید.
باید تعدادی از پارامترها و مقادیر آنها را تغییر دهیم تا ظاهر بهتری پیدا کند.

رندر کردن صحنه

3dmax sakhtan abr17 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 10

اول از همه، به پارامتر Particle Shape بروید و Radius Sphere را به 25 و Squash را به 1.5 تغییر دهید. درصد Variation را به 50 تنظیم کنید.

تغییر مقدار شعاع ذرات AfterBurn

3dmax sakhtan abr18 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 11

به پارامتر Rendering بروید، Falloff را به 1.5 تغییر دهید و گزینه Self Shadows را فعال کنید.
این باعث می شود که ابر بتواند سایه خودش را تولید و دریافت کند.

تغییر مقدار Falloff

3dmax sakhtan abr19 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 12

صحنه را رندر کنید و ببینید چه شکلی می شود. اکنون می توانیم تشکیل ابر را به روشنی ببینیم.
اما هنوز باید چند چیز دیگر را تغییر دهم تا آن واقعی به نظر برسد.

رندر کردن صحنه

3dmax sakhtan abr20 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 13

به پارامتر Shading بروید و Color Ambient Color را به رنگ آبی کمرنگ تغییر دهید.
پس از رندر کردن صحنه، به وضوح تفاوت در قسمت سایه محیطی را خواهید دید.

تغییر color Ambient

3dmax sakhtan abr21 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 14

به پارامتر Noise Animation بروید و اندازه Noise را به 25 تغییر دهید.
Type را به صورت Smoke تنظیم کنید و فراموش نکنید که گزینه Cubic را فعال کنید.

تغییر Noise Size

3dmax sakhtan abr22 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 15

دوباره صحنه را رندر کنید. اکنون ابرها بهتر به نظر می رسند.

رندر کردن صحنه

3dmax sakhtan abr23 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 16

شما می توانید Density (تراکم) را به 5 افزایش دهید و نتیجه را بررسی کنید.

افزایش Density

3dmax sakhtan abr24 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 17

یکبار دیگر Particle View را با فشار دادن 6 باز کنید. و این بار Amount را به 5 کاهش دهید. مقدار کوچکتر ذرات باعث ایجاد یک یا دو پف بزرگ در ابر می شود.

کاهش تعداد Birth Particles

3dmax sakhtan abr25 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 18

مقدار Shadow Falloff را به 1.5 تغییر دهید تا سایه کمی نرم تر شود.
همچنین Opacityamount به 0.7 یا 0.8 کاهش دهید تا تاریکی سایه را کاهش دهد.

تغییر مقادیر Falloff و Opacity

3dmax sakhtan abr26 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 19

اکنون صحنه را رندر کرده و ببینید که چطور به نظر می رسد. شما می توانید از هر زاویه آن را بررسی کنید. خیلی خوب به نظر می رسد.

رندر کردن صحنه

3dmax sakhtan abr27 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 20

سعی کنید یک یا چند پارامتر و مقادیر آنها را تغییر دهید و نتایج مختلف آنها را ببینید. مقدار Noise را به 15 کاهش دهید و سپس صحنه را رندر
کنید تا ببینید که چه شکلی می شود.

3dmax sakhtan abr28 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 21

برای اضافه کردن تغییرات بیشتر، مقدار Hi Threshold را به به 0.7 و مقدار Threshold Low  را تا 0.2 کاهش دهید.
این باعث ایجاد لبه های فراکتال و آشفته در ابر می شود.

تغییر مقادیر Threshold

3dmax sakhtan abr29 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 22

این بار مقدار Noise را به 20 افزایش دهید و گزینه Cubic را انتخاب کنید. گزینه Cubic لبه های بسیار نرم و صافی را به ابر اضافه می کند.

کاهش اندازه Noise

3dmax sakhtan abr30 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 23

هنگامی که تنظیمات انجام شدند، به پارامتر Smoke بروید و مقدار Levels را به 15 افزایش دهید.
اکنون صحنه را رندر کنید. پف های بیشتری را خواهید دید.

افزایش مقدار Levels

3dmax sakhtan abr31 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 24

به Rendering> Render Setup بروید. این، پنجره Render Setup (تنظیمات رندر) را باز می کند.
در اینجا به زبانه Render بروید و Catmull-Rom را به عنوان Filter انتخاب کنید.

تغییر فیلتر رندر به Catmull-Rom

3dmax sakhtan abr32 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 25

حالا صحنه را دوباره رندر کنید. فیلتر Catmull-Rom فریم رندر را تیز تر می کند.

رندر کردن صحنه

3dmax sakhtan abr33 1 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 26

مقدار طول (Length) و عرض (Width) کادر PF Source را افزایش دهید.
این کار، پف های ابر را در یک منطقه وسیع تر پراکنده می کند.

3dmax sakhtan abr34 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 27

به Rendering > Environment بروید و رنگ پس زمینه (Background) را سیاه قرار دهید.

پس زمینه سیاه

3dmax sakhtan abr35 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 28

صحنه را رندر کنید. ابرها واقعا خوب به نظر می رسند. وقت آن رسیده است تا در Adobe After Effects چندین ترکیب انجام دهیم.
بعضی از اثرات را اضافه کنیم تا نتیجه نهایی بسیار بهتر شود.

رندر کردن فریم نهایی

3dmax sakhtan abr36 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

3.ترکیب در Adobe After Effects

مرحله 1

After Effects را باز کنید، فیلم ابر را وارد (import) کنید و آن را بر روی
timeline (جدول زمانی) قرار دهید.

باز کردن After Effects

3dmax sakhtan abr37 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 2

Control-Y را فشار دهید تا یک Solid Layer جدید ایجاد کنید. رنگ لایه solid باید سفید باشد. این لایه solid سفید را پشت لایه ابر قرار دهید.

ایجاد لایه Solid

3dmax sakhtan abr38 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 3

ابزار ماسک Ellipse را بگیرید و در همان حال Shift-Alt را فشار دهید، یک منطقه دایره ای را در لایه solid سفید بپوشانید. این، مانند خورشید عمل خواهد کرد.
همچنین کمی محو کردن (feathering) به آن اضافه کنید.

3dmax sakhtan abr39 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

پوشاندن لایه solid

محو کردن ماسک (پوشش)

3dmax sakhtan abr39a - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 4

با انتخاب لایه solid سفید، به Effects> Sapphire Lighting> S_Rays بروید.
از تنظیمات مشابه، همانطور که در تصویر نشان داده شده است،
استفاده کنید. شما می توانید با این مقادیر بازی کنید و نتایج مختلف آن را ببینید.

اضافه کردن پرتو

3dmax sakhtan abr40 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 5

یک لایه solid دیگر ایجاد کنید و رنگ آن را به رنگ آبی سلطنتی درست کنید، درست مثل آسمان. این لایه را زیر تمام لایه ها قرار دهید.

ایجاد پس زمینه آبی سلطنتی

3dmax sakhtan abr41 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 6

با انتخاب لایه ابر، Control-D را فشار دهید تا یک لایه تکراری (کپی)
از آن ایجاد کنید. لایه کپی شده بالایی را انتخاب کنید و جلوه Brightness & Contrast (روشنایی و کنتراست) را اعمال کنید.
از مقادیر نشان داده شده در تصویر استفاده کنید.

تنظیم Brightness & Contrast

3dmax sakhtan abr42 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 7

ابزار Pen را انتخاب کنید و یک ماسک در اطراف لایه ابر ایجاد کنید،
همانطور که در اینجا نشان داده شده است.

ایجاد یک ماسک در اطراف ابر

3dmax sakhtan abr43 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 8

با انتخاب لایه بالایی solid سفید، به Effects> Sapphire Lighting> S_LensFlare بروید. تنظیمات نشان داده شده در تصویر، جلوه زیبای lens flare (زبانه کشیدن نور) را به شما می دهد.

3dmax sakhtan abr44 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

مرحله 9

در نهایت، یک جلوه Tint (ته رنگ) به لایه بالایی ابر اضافه کنید تا کمی آن را از حالت اشباع شده در بیاورد.

اضافه کردن جلوه Tint

این ابری است که با دنبال کردن مراحل گفته شده ایجاد کردم. شما می توانید با تنظیمات، پارامترها و مقادیر آنها بازی کنید تا نتایج مختلفی را به دست آورید.
امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. نتایج و دیدگاه هایتان را به اشتراک بگذارید.

3dmax sakhtan abr45 - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

صحنه نهایی

یک صحنه ترکیبی
نگاهی متفاوت به عنصر زنده.

3dmax sakhtan abr45a - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn

نتیجه
در این آموزش، به شما نشان دادیم که چگونه یک صحنه ابر واقع گرایانه را در تری دی مکس با استفاده از AfterBurn  و Particle Flow، ایجاد کنید.
AfterBurn یک پلاگین (افزونه) حجمی عالی برای 3ds Max می باشد.
شما باید آن را امتحان کنید. امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

3dmax sakhtan abr45b - ایجاد ابرهای واقعی در تری دی مکس با استفاده از Particle Flow و AfterBurn