برای اینکه بدونید تری دی مکس چیست ویدیوی زیر را حتما ببینید :